Tilbake

Hagestue

Hagestue

Hvorfor skal jeg velge et grunnbehandlet og kanskje også et grunnmalt reisverk?

Reisverk må som hovedregel alltid både grunnmales og males med dekkmaling, for å beskytte mot råte, sopp og insekter. Hos oss kan du i tillegg velge mellom reisverk som har fått en ekstra grunnbehandling som gir ekstra beskyttelse, og reisverk som har fått denne grunnbehandlingen OG er blitt grunnmalt. Velger du et grunnbehandlet reisverk får du ekstra beskyttelse og velger du grunnbehandlet og grunnmalt, får du ekstra beskyttelse OG du sparer deg for mye tid.

Grunnbehandlet

Her får reisverket en vannbasert grunnbehandling med impregnerende egenskaper. Dette beskytter mot råte, sopp og insekter. Grunnbehandlingen skjer ved å dyppe de forskjellige delene ned i en tank med impregnerende midler. Reisverket må deretter grunnmales og dekkmales innen 3-6 måneder fra levering med vannbasert maling. Med andre ord kan reisverket males en stund etter monteringen. Bruk gjerne kvistlakk for å forhindre harpiksblødning.

Grunnbehandling + hvit grunnmaling

For utvalgte reisverk tilbyr vi levering med ferdig hvit grunnmaling som gjør at dekkmalingen sitter bedre. Reisverket er da behandlet og deretter spraymalt med hvit maling (RAL 9016), en vannbasert akrylmaling med en halvmatt finish. Alt du trenger å gjøre er å male reisverket etter montering. For tilstrekkelig beskyttelse bør toppstrøk gjøres innen 3-6 måneder etter levering. Følg alltid fargeleverandørens instruksjoner.

Hvorfor får jeg innvendig kondens i hagestuen?

Kondens på innsiden av et glass skjer hovedsakelig i den kalde årstiden. Årsaken er at overflaten av glasset på innsiden har en lavere temperatur enn selve romluften. Glasset i uterommet avkjøles av uteluften fordi glasspartiene ikke har brutt kuldebro, noe som betyr at utsiden av profilene har direkte kontakt med innsiden. Når den varme og fuktige romluften treffer den kalde glassoverflaten, blir det kondensutfelling på glasset. Luften i en hagestue er også generelt mer fuktig enn resten av huset, siden svingningene mellom kulde og varmt er større. Temperaturforskjellene betyr at det produseres mer fuktighet som kan forårsake kondens på glasset. Kondensvann utfelles på glasset når luften inne i hagestuen er så fuktig at duggpunktet er over glassets temperatur (ved den temperaturen blir fuktigheten 100%). Den innvendige kondensen kan motvirkes ved effektiv ventilasjon.

Grønt Fokus tilbyr en ventilasjonspakke spesielt tilpasset for våre hagestuer. Du kan også kontakte et lokalt ventilasjonsfirma som kan se over ventilasjonsbehovet i hagestuen din.

Kan jeg få reisverk til hagestue på egne mål/spesialmål?

Siden våre reisverk er forhåndskappet og tilpasset våre skyvepartier og tak, er dette ikke mulig. Det finnes imidlertid en rekke ukappede reisverk som en kunde selv kan tilpasse seg til en viss grad.

Hva er U-verdi?
U-verdien sier noe om hvor mye varme et vindu slipper gjennom. Jo lavere U-verdi, jo lavere varmetap. Et helt vanlig enkelt glass har en U-verdi på ca. 5,7. Gamle 2-glass vinduer har ofte en U-verdi på rundt 3,0. Setter du inn et moderne energiglass kan du havne på lave 1,1 i U-verdi. Da har du spart mer enn 60 % av den varme som passerte gjennom dine gamle vinduer. Det er også penger spart.
Hva er sikkerhetsglass?
Sikkerhetsglass er et herdet glass som er standard i alle våre partier. Det er 5 ganger sterkere enn vanlig glass og hvis et sikkerhetsglass knuser, så blir det mange små biter som ikke er skarpe, i motsetning til vanlig glass.
Kan jeg bestille glasspartier etter mine egne mål?

Vi tilbyr kundemål/spesialmål i serien Isomax Pluss. I denne serien har vi både skyvepartier og faste partier som kan fås etter kundens egne ønskede mål.

Hvordan vet jeg at jeg bestiller riktig mål?
Når du måler lysåpningen din så bør du legge til ca 1 cm. Du må ikke velge større parti enn du har lysåpning til, da vil ikke dørene tette igjen slik de skal.
Kommunen krever en søknad for at jeg skal kunne få bygge hagestue, kan dere hjelpe meg med det?
Vi er aldri involvert i søknader til kommunen. Du kan selvsagt bruke tegningen fra vår hagestueguide som vedlegg til søknaden, hvis kommunene godtar dette. 
Hvilken takhelling bør jeg ha?
Vi anbefaler en helling på 1:10, det vil si 10 cm pr. meter.
Kan jeg montere hagestuepartier som del av yttervegg i huset?

Nei. Våre hagestuer, (også vinter-versjonen), kan ikke benyttes som del av yttervegg i bolig. De oppfyller ikke tek-10 krav. De er kun til benyttelse som uteromsparti, slik at du er nødt til å ha en egen godkjent dør fra stuen din og ut til hagestuen. Husk også å ta hensyn til at dette er et uterom ved valg av gulv og innredning. VI anbefaler derfor ikke at du legger parkett eller benytter annet materiale som ikke tåler fukt og frost. 

Hva er forskjellen på original karm og design karm?
Design karm har et ekstra innfestingsbeslag og dekklist som gir partiet en fin og praktisk tetning mot stolpe. 
Kan jeg få samme nøkkel til alle mine partier?
Ja det kan du. Etter bestillingen er gjort, kan du sende oss en mail eller ringe oss, så ordner vi det.
Kan man dele kanalplasttaket?
Ja, de kan kappes både på lengde og bredde med en fintannet sag. Kapp platene slik at du beholder mellomveggene i selve platen for best mulig stabilitet. Husk å kontakt oss for å få riktige profiler hvis du skal dele takplatene. 
Kan man gå på kanalplasttaket?
Nei, man kan ikke gå på kanalplasttaket, men legg evt en planke tvers over hele taket og gå på denne.
Jeg ønsker en forlenget skinne og muligheten til å skyve alle partier bak en vegg. Hvordan gjør jeg det?
Vi har ikke partier som er tilpasset dette. Våre partier krever en firkantet ramme og montere i, derfor er ikke dette å anbefale. 
Hva er et grunnbehandlet reisverk?

UBEHANDLET

Det er viktig å behandle reisverket av limtre slik man ellers vil behandle alt annet trevirke. Reisverket må grunnes og males for å være beskyttet mot vær og vind..

GRUNNBEHANDLET/IMPREGNERT

Her kan du legge til og få reisverket levert med en vannbasert grunnbehandling med impregnerende egenskaper. Dette beskytter mot råte, sopp og insekter. Reisverket grunnbehandles ved å dyppe de forskjellige delene i en tank med impregneringsmiddel. Reisverket må deretter males innen 3-6 måneder med vannbasert maling. Reisverket kan derfor monteres først og males etterpå.

Kvistlakk kan benyttes mot harpiksblødning.

GRUNNMALT OG HVIT

For utvalgte reisverk kan vi nå tilby å få reisverket levert med et strøk hvit grunnmaling også. Reisverket er da grunnbehandlet og deretter spraymalt med hvit farge RAL9016, en vannbasert akrylmaling, halv matt finish. Et siste toppstrøk med maling er da kun nødvendig og dette må påføres innen 3-6 måneder etter levering av reisverket, for en fullgod beskyttelse.

Følg instruksjonene fra fargeprodusenten.


Skinnene på skyvepartiene er lengre enn hva jeg bestilte? Hvorfor det?
Vi leverer ikke skinner på alle lengder, så i mange tilfeller må bunn- og toppskinne kappes til det målet du bestilte. Dette står i monteringsanvisningen, så les denne nøye før du starter monteringen.
Fingerer en Classic skyvedør også som en enkeltdør?

Skyvedøren Classic fungerer også bra som en enkelt skyvedør. Det ene dørfeltet skyves bak en eksisterende vegg når du vil åpne døren. Hvis du ikke har en eksisterende vegg, kan du kjøpe et fast parti å skyve dørfeltet bak. Skinnene er tilpasset.

Kan det ligge snø på kanalplasttaket?
Det blir sjelden liggende snø på disse platene pga den glatte overflaten, men som alt annet, så bør du passe på bygget ved tung, våt snø. 
Jeg får ikke vridd rundt nøkkelen i skyvepartiene mine.
I noen tilfeller trenger låsene kun litt smøring. Forsøk å smøre disse med en tynn olje, f.eks. WD 40/565. Kontakt oss hvis ikke det hjelper. 
Hva betyr lysåpning?
Lysåpningen er hele størrelsen på veggåpningen, mellom stolper, gulv og takbjelker. Lysåpningen er alt som ikke rommer noe, kun luft og lys. Lysåpningen er som regel alltid litt større enn den plassen et produkt faktisk trenger. Dette for å kunne få produktet inn på riktig plass og for at f.eks. treverk skal kunne bevege seg litt ved temperaturforskjeller. Når et produkt er plassert på riktig plass vil det alltid være litt lysåpning igjen mellom produktet og vegg/tak. Dette fylles som oftest ut med silikon eller listverk.
Ange postnummer för att få riktade erbjudanden