Tilbake

Hagestue

Hagestue

Kommunen krever en søknad for at jeg skal kunne få bygge hagestue, kan dere hjelpe meg med det?
Vi er aldri involvert i søknader til kommunen. Du kan selvsagt bruke tegningen fra vår hagestueguide som vedlegg til søknaden, hvis kommunene godtar dette. 
Hvordan vet jeg at jeg bestiller riktig mål?
Når du måler lysåpningen din så bør du legge til ca 1 cm. Du må ikke velge større parti enn du har lysåpning til, da vil ikke dørene tette igjen slik de skal.
Hvordan fungerer Classic med kun en dør?
Denne enkeltdøren kan skjules bak en eksisterende vegg når du åpner den. Skinnene oppe og nede er dobbel så lange som døren.
Hva er U-verdi?
U-verdi er isolasjonsevnen. Jo lavere U-verdi, jo bedre isoleringsevne.
Kan jeg bestille partier på spesialmål?
Vi kan produsere på andre mål, men kun i den serien som heter Isomax + og Panorama. Det er likevel visse begrensninger på hvilke mål disse kan bestilles på. Se vår nettside for mer informasjon.
Hva er sikkerhetsglass?
Sikkerhetsglass er et herdet glass som er standard i alle våre partier. Det er 5 ganger sterkere enn vanlig glass og hvis et sikkerhetsglass knuser, så blir det mange små biter som ikke er skarpe, i motsetning til vanlig glass.
Hvilken takhelling bør jeg ha?
Vi anbefaler en helling på 1:10, det vil si 10 cm pr. meter.
Kan man gå på kanalplasttaket?
Nei, man kan ikke gå på kanalplasttaket, men legg evt en planke tvers over hele taket og gå på denne.
Kan man dele kanalplasttaket?
Ja, de kan kappes både på lengde og bredde med en fintannet sag. Kapp platene slik at du beholder mellomveggene i selve platen for best mulig stabilitet. Husk å kontakt oss for å få riktige profiler hvis du skal dele takplatene. 
Kan man få reisverket på spesialmål?
Vi har kun de målene som ligger på vår hjemmeside, men du kan bestille et ukappet reisverk og tilpasse selv på byggeplassen.
Hva er et grunnbehandlet reisverk?
Etter kapping legges reisverket i en grunnbehandling med impregnerende egenskaper som beskytter mot råte og sopp. Det er lite pigment i grunnbehandlingen. Materialene vil derfor ikke være hvitgrunnet slik som du får dersom du for eksempel kjøper grunnet panel. Treverket må sluttbehandles innen 3-6 måneder med vannbasert farge. 
Kan det ligge snø på kanalplasttaket?
Det blir sjelden liggende snø på disse platene pga den glatte overflaten, men som alt annet, så bør du passe på bygget ved tung, våt snø. 
Hva er forskjellen på original karm og design karm?
Design karm har et ekstra innfestingsbeslag og dekklist som gir partiet en fin og praktisk tetning mot stolpe. 
Kan jeg få samme nøkkel til alle mine partier?
Ja det kan du. Etter bestillingen er gjort, kan du sende oss en mail eller ringe oss, så ordner vi det.
Jeg ønsker en forlenget skinne og muligheten til å skyve alle partier bak en vegg. Hvordan gjør jeg det?
Vi har ikke partier som er tilpasset dette. Våre partier krever en firkantet ramme og montere i, derfor er ikke dette å anbefale. 
Skinnene på skyvepartiene er lengre enn hva jeg bestilte? Hvorfor det?
Vi leverer ikke skinner på alle lengder, så i mange tilfeller må bunn- og toppskinne kappes til det målet du bestilte. Dette står i monteringsanvisningen, så les denne nøye før du starter monteringen.
Jeg får ikke vridd rundt nøkkelen i skyvepartiene mine.
I noen tilfeller trenger låsene kun litt smøring. Forsøk å smøre disse med en tynn olje, f.eks. WD 40/565. Kontakt oss hvis ikke det hjelper. 
Kan jeg montere hagestuepartier som del av yttervegg i huset?

Nei. Våre hagestuer, (også vinter-versjonen), kan ikke benyttes som del av yttervegg i bolig. De oppfyller ikke tek-10 krav. De er kun til benyttelse som uteromsparti, slik at du er nødt til å ha en egen godkjent dør fra stuen din og ut til hagestuen. Husk også å ta hensyn til at dette er et uterom ved valg av gulv og innredning. VI anbefaler derfor ikke at du legger parkett eller benytter annet materiale som ikke tåler fukt og frost. 

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden