Akkurat nå tilbyr vi delbetaling med 0% rente i inntil 36 måneder. Les mer

Før du bytter ytterdør - tenk på dette

Du trenger ikke å være utdannet snekker for å skifte inngangsdør. Det er vanligvis nok å være normalt hendig.

Ved hjelp av våre monteringsveiledninger kan du enkelt følge trinn for trinn hvordan du skal gå frem, men nedenfor vil vi likevel gi deg noen tips på forhånd.

Det er som man sier: den som feiler i forberedelsene, forbereder seg på å feile!

Mål nøye

Før du kjøper ny dør - mål først størrelsen på døren du har i dag.

Pass på at du velger de riktige dimensjonene.

Begynn med å måle “dørhullet” som inkluderer døren, karmen og 1-5 cm arbeidsplass. Ofte kalles dette lysåpningen. Det er vanlig å benytte måleenheten desimeter, når man snakker om ytterdører. For eksempel sier man at døren har målet «9x21», som betyr 90x210 cm.

Finn også ut om døren skal være høyre- eller venstrehengt. Gå alltid ut og se på døren din utenfra. Hvis hengslene er på høyre side av døren, er døren høyrehengt. Hvis hengslene er på venstre side av døren, er døren venstrehengt.

Velg håndtak & beslag

Velg hvilket håndtak og beslag du ønsker å ha til din dør. Dette er sjeldent inkludert i dørprisen, da kunder ofte ønsker å velge dette selv.

Kontroller

Kontroller døren før du begynner monteringen.

Beskyttelse

Monter gjerne døren under et beskyttende tak. Da forlenger du dørens livslengde.


Bytt ytterdør - trinn for trinn


Bilde til måling av vinduer og verktøy som trengs

Dette trenger du

  • Stiftepistol
  • Stifter
  • T-nøkkel
  • Målebånd
  • Vater
Bilde til trinn 1

Trinn 1

En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset en lysåpning som er 100 cm bred og 210 cm høy.

Bilde til trinn 2

Trinn 2

Karmens ytre bredde er 15 mm mindre enn lysåpningen, og karmens ytre høyde er 30 mm mindre enn lysåpningen. Det gir dermed plass til påfyll av byggeskum/isolering. En dør med modulmålene 10 x 21 har derfor de reelle målene 98,5 x 207 cm. .

Bilde til trinn 3

Trinn 3

En ytterdør kan være høyre- eller venstrehengt. Om man står utenfor huset og ser mot døren, så vil en venstrehengt dør ha hengslene til venstre på døren.

Bilde til trinn 4

Trinn 4

Mål høyden på lysåpningen og juster høyden ved behov, slik at terskelen kommer på riktig høyde.

Bilde til trinn 5

Trinn 5

Juster høyden og en eventuell treplate med et vater, så terskelen blir helt horisontal.

Bilde til trinn 6

Trinn 6

Løft ut dørbladet fra karmen. Det er for vanskelig og tungt å ha dørbladet med i monteringen av selve karmen.

Bilde til trinn 7

Trinn 7

Stift fast isolering på terskelens underside, og sett deretter karmen på plass.

Bilde til trinn 8

Trinn 8

Juster døren på plass med hjelp av plastkiler mellom karmsider og lysåpningen. Du kan justere tykkelsen på kilene ved å sette dem sammen. Sett kilene i over- og underkant av karmsidene, så ikke karmen bøyer seg på midten.

Bilde til trinn 9

Trinn 9

Kontroller at karmen står riktig både horisontalt og vertikalt. Bruk et vater til hjelp.

Bilde til trinn 10

Trinn 10

Benytt to stk spisse lister for å kryssmåle avstanden mellom de indre hjørnene i karmen. Om diagonalene er nøyaktig like lange er alle hjørner 90 grader. Hjørnene må være rette for at ytterdøren skal kunne åpnes og lukkes.

Bilde til trinn 11

Trinn 11

Karmsidene er forborede for karmskruer. Skru fast karmen på gangjernsiden i det øvre og nedre hullet.

Bilde til trinn 12

Trinn 12

Karmskruen skrus 15-20 mm inn i karmen, for at du senere skal kunne dekke til hullet med et plastlokk. Skru inn karmskruen forsiktig, så ikke treet sprekker.

Bilde til trinn 13

Trinn 13

Fest karmen på den motsatte siden på samme måte.

Bilde til trinn 14

Trinn 14

Skru inn de midterste karmskruene, og ta bort plastkilene.

Bilde til trinn 15

Trinn 15

Kontroller at karmen står i vater, og at diagonalene fremdeles er like lange.

Bilde til trinn 16

Trinn 16

Mål bredden med et måleband mellom karmsidene, for å kontrollere at karmen ikke er bøyd på midten.

Bilde til trinn 17

Trinn 17

Om du må justere karmsidene; snu karmskruenøkkelen og skru karmskruens hylse inn eller ut.

Bilde til trinn 18

Trinn 18

I låseplaten sitter det ofte to støtteskruer. Skru dem inn slik at skruetoppene går jevnt mot den inntilliggende veggen. Dette gjør at karmen ikke svikter ved et innbruddsforsøk. Dessuten vil dørens lås også fungere bedre.

Bilde til trinn 19

Trinn 19

Heng dørbladet på plass.

Bilde til trinn 20

Trinn 20

Kontroller at avstanden mellom karm og dørblad er like stor rundt døra, og at dørbladet ligger jevnt mot karmen.

Bilde til trinn 21

Trinn 21

Du kan justere dørbladet i høyden med hjelp av gangjernets loddrette justeringsskrue. Løft bort dekselet og skru justeringsskruen inn eller ut. Juster alle gangjern til samme nivå.

Bilde til trinn 22

Trinn 22

Juster dørbladet sideveis med hjelp av gangjernets horisontale justeringsskrue. Løsne først gangjernskruene for å kunne skru justeringsskruene inn eller ut. Skru igjen gangjernskruene når du har justert dørbladet.

Bilde til trinn 23

Trinn 23

Dekk til skruehullene med plastlokk.

Bilde til trinn 24

Trinn 24

Juster leppen i dørens endeplate slik at døren sitter tett inntil karmen. Riktig lukketrykk og tetthet kreves for at døren skal nå full isolasjonsevne og for at den skal være lett å lukke.

Bilde til trinn 25

Trinn 25

Trykk inn isolering mellom karm og vegg med en vinkelhake eller tommestokk. Trykk inn remsene med mineralull-isolering forsiktig, ettersom den mister isoleringsevne om man presser den for hardt inn.

Bilde til trinn 26

Trinn 26

Gjenta dette fra både utside og innside.

Bilde til trinn 27

Trinn 27

Forsikre deg om at det blir en luftspalte på 2-3 cm på utsiden.

Bilde til trinn 28

Trinn 28

Ved nybygg eller renovering der konstruksjonen er dampblokkert med aldersbestandig plast, må plasten festes til dørkarmen. For å unngå varmelekkasje og risiko for fuktskader må plasten sitte tett mot karmen. Forsegl derfor skjøter og hjørner med aldersbestandig teip.

Bilde til trinn 29

Trinn 29

En pynteliste vil deretter kunne dekke denne plasten.

Bilde til trinn 30

Trinn 30

Om ytterveggen mangler aldersbestandig plast, skal døren tettes med en gummilist og silikon.

Bilde til trinn 31

Trinn 31

Monter lås og håndtak.

Bilde til trinn 32

Trinn 32

Sett inn foring og tett igjen med en gang monteringen er ferdig, for å beskytte fasaden mot regn.

Bilde til trinn 33

Trinn 33

Påfør ute-fug i sporet for terskelbeslag og trykk inn beslaget.

Bilde til trinn 34

Trinn 34

Fest med beslagsspiker eller skrue.

Bilde til trinn 35

Trinn 35

Sett på en pyntelist og foring på innsiden, og dekk over differansen mellom terskel og gulv med en list.

Trinn 36 - løpende vedlikehold

 

Vedlikehold
Alle dører krever et visst vedlikehold. Det er viktig at du følger de enkle installasjons- og pleieinstruksjonene du alltid får med inngangsdøren.
Hvis du vedlikeholder døren, forlenger du levetiden. Se over dør, terskel, karm, beslag og hengsler hvert år.

Rengjøring
Malte dører rengjøres enkelt med vanlige vaskemidler som oppvaskmiddel.
Ikke bruk midler som kan ripe overflaten. Fukt alltid overflaten fra bunnen og opp, men rengjør alltid fra topp til bunn. På den måten får du ikke renn.
La døren tørke.
Behandle gjerne døren en eller to ganger i året med vår dørvoks.
Smør låser og hengsler om nødvendig.

Malingsråd
Synlige kvister på karmen behandles med egnede virkemidler. Sjekk hos lokal fargehandler.
Overflatene som skal males må være tørre og rene. Husk å grunne med grunnolje. Viktig å behandle endetreet generøst. Grunn overflatene med en primer som du tynner med grunningen.
Døren skal deretter overmales to ganger med oljebasert maling til utendørs bruk. Ikke vent lenger enn 14 dager mellom malestrøkene.

Se alle våre ytterdører

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden