ÅPENHETSLOVEN


Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Grønt Fokus arbeider sammen med de andre selskapene i Byggmax-konsernet for å sikre at dette gjores på best mulig måte.

Aktsomhetsvurdering for 2023
Redegjørelsen for hvordan konsernet arbeider med åpenhetsloven og den årlige aktsomhetsvurderingen finnes på Byggmax.no og omfatter også Grønt Fokus.

Kontaktuppgifter
Har du spørsmål til åpenhetsloven eller annet relatert, kan du sende en e-post til info@grontfokus.no

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden