Din henvendelse


Reklamasjon, garanti- eller monteringsspørsmål
Om din nettleser viser en feilmelding anbefaler vi at du laster ned og installerer siste versjon av Chrome eller Firefox på din datamaskin, for å registrere ditt ærend hos oss. Du kan også sende oss en e-post til info@grontfokus.no. I din e-post trenger vi i så fall ditt kunde- eller ordrenummer, eventuelle bilder samt en beskrivelse av ditt ærend.

Savner du noe i din leveranse?
Kontroller gjerne mot monteringsanvisningen hva som mangler og hvilket navn delen har, så kan vi raskere kan hjelpe deg videre. Takk!

OBS! Husk på at skadet eller feilsendt vare ikke må tas i bruk.

Vid reklamation, garantiärenden eller monteringsfrågor är du välkommen att kontakta oss på support@skanskabyggvaror.se.

I ditt mejl behöver vi ditt kund- eller ordernummer, eventuella bilder samt en beskrivning av ditt ärende.

Saknar du något i din leverans?
Kontrollera gärna i monteringsanvisningen vad som fattas och vilken beteckning aktuell del har så kan vi snabbare hjälpa dig i ditt ärende. Tack!

OBS! Tänk på att det skadade eller felaktiga godset inte får användas.


For å registrer ny sak, eller ved informasjon om pågående sak, vennligst kontakt oss via e-post: info@grontfokus.no

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden