Nyt sommeren lengst av alle - bestill og monter nå. Se aktuelle kampanjer her. Gjelder t.o.m. 29 juli.

Må jeg søke om å få bygge hagestue?

Vi nordmenn liker ikke å gjøre ting ulovlig. Vi foretrekker å følge de lover og regler som er i samfunnet. Det er bare det at noen ganger blir det så komplisert å sette seg inn i alt, og da blir det også fort gjort å bare la være. Som f.eks når du skal bygge noe på egen tomt. Du er i tvil om du trenger å søke, hva du skal søke om, hvem du skal kontakte og hva det vil koste. Er det verd alt styret? Kanskje det er best å bare la det være?

Slik tenker mange. Men ikke alle. De som våger seg ut på denne veien oppdager ofte at det ikke var så galt og komplisert likevel. Nå skal vi forklare deg hvordan reglene er og hvordan du skal gå frem, hvis du er interessert i å bygge deg en hagestue. Og vi kan si med en gang at det er enklere enn du tror.

Markedskoordinator Thore Fossheim i Grønt Fokus, forsøkte det meste. I to sesonger hadde han en stor parasoll på terrassen, for å skjerme for sola. Han gikk til innkjøp av den ene tunge steinen etter den andre, for hele tiden å gi parasollen mer tyngde. Ingen ting hjalp. Til og med i svak vind vippet parasollen over ende. Parasollen måtte gå. Det neste prosjektet ble et 4 x 3 meter stort partytelt. Dette ble en klar forbedring, men myggen kom likevel på besøk, og det kunne også bli kaldt i teltet, selv om man fyrte. Etter et par sesonger begynte duken å morkne og det var på tide å tenke nytt.

Hvilke regler skal man følge?

– Det finnes forskjellige regler avhengig av hva man skal bygge. Skal man bygge en frittstående hagestue eller skal den stå helt inntil huset? Det er også forskjellige regler hvis du skal legge inn vann og avløp, og bruke bygget som utleiehybel, men da er det ikke lenger en hagestue, sier Thore Fossheim.

Av de to mulighetene for hagestue er det mest vanlige å montere denne helt inntil huset med terrassedøren på innsiden av hagestuen. Da kan man spasere inn og ut i hagestuen uten å måtte ta på seg sko og klær. Men det er også mange som velger seg en frittstående hagestue, som da ofte står et stykke ut i hagen. Da får man en enda mer naturskjønn opplevelse.

Å søke om en frittstående hagestue

I følge Plan- og bygningsloven har du lov til å sette opp en frittstående hagestue på inntil 50 m², så lenge denne ikke skal brukes som bolig. Hagestuen må ikke ha mer enn én etasje og mønehøyden må ikke være høyere enn fire meter.

En frittstående hagestue også må stå minst 1 meter fra nabogrensen og 1 meter fra huset. Hvis du ønsker å bygge nærmere naboen enn dette, så må du både få samtykke fra naboen, og i tillegg sende en søknad til kommunen.

- Hvis hagestuen ikke skal stå så nærme nabogrensen trenger du i prinsippet ikke sende nabovarsel. Men det kan være greit å ha et godt naboskap også i fremtiden, så det kan være lurt å informere naboen om planene likevel, anbefaler Markedskoordinatoren.

Han fortsetter med at det også er viktig å huske på at det kommunale regelverket kan sette begrensninger på hva du kan bygge på din eiendom. Les mer om dette lenger nede i artikkelen.

Å søke om en fasadepåkoblet hagestue

Så lenge man setter en hagestue helt inntil huset, slik at det ser ut som et tilbygg eller fasadeendring, så må man uansett søke først.

- Det var en slik hagestue jeg selv skulle ha, så her måtte jeg finne ut av hva dette var for noe. Jeg ringte kommunen og saksbehandleren der kalte det da for en slags «forenklet byggesøknad», så lenge det ikke var et tilbygg eller tiltenkt som hybel. Jeg måtte også sende ut nabovarsel. Jeg hørte bare ordet «forenklet» og fikk et godt håp om at dette skulle gå greit, ler Thore Fossheim.

Hos kommunen fikk han alle de nødvendige skjemaene. Kommunen hadde oversikt over hvilke naboer som var berettiget til et nabovarsel. Han begynte med å gå rundt til naboene for å presentere prosjektet. Alle naboene signerte med en gang. Dette betydde at papirene kunne sendes inn så fort de var ferdig utfylt.

- Naboen MÅ signere på at varselet er mottatt, men han trenger ikke signere på at han godkjenner prosjektet ditt. Dersom en nabo har innvendinger må han komme til deg innen to uker med disse. Hvis kunden ønsker å tenke på saken kan han altså tenke i to uker. Kommer han med en innvending innen to uker må du legge denne ved søknaden din. Kommer han ikke tilbake med en innvending kan du sende inn søknaden etter at det er gått to uker uansett. Hos meg fikk jeg alle signaturer med en gang, minnes Thore.

Ofte ønsker kommunen å ha en plantegning som viser hvordan den nye fasaden vil se ut, når hagestuen er oppmontert.

- Jeg la ved en illustrasjon av hagestuen, og tegnet også inn hagestuen på en plantegning jeg fikk av kommunen, med alle mål. Jeg brukte en kveld på dette, forteller Thore videre.

Det finnes unntak

I de fleste tilfeller vil søknadsprosessen gå uten humper i veien, men i noen tilfeller vil du likevel måtte sende søknad til kommunen, selv om du oppfyller alle kravene og bygget ditt er under 50 m². Det kan være begrensninger i utnyttelsesgrad av tomt, eller at eiendommen ligger i et LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder). Det er også regler for bygging i strandsonen.

- Jeg søkte om å få bygge en hagestue på 15m2, men fikk kun lov til å bygge 12m2. Jeg hadde ikke lov til å bygge mer på tomten min, men 12m2 gikk akkurat, sier markedskoordinatoren.

Utnyttelsesgrad

Her ser kommunen på alt du har bygget på tomten din. Hus, garasje, drivhus, bod, terrasse osv. Hvor stor tomt har du og hvor stort areal har du bygget noe på. Hvor mye du kan utnytte tomten din varierer fra boligområde til boligområde, og fra kommune til kommune.

LNF-område

I områder som bli lagt ut til LNF område i kommuneplanen, er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet). Blant annet vil det ikke være tillatt å oppføre hytter her, noe som også gjelder hytter med sikte på å skaffe gardsbruk inntekter ved utleie. (Wikipedia).

Strandsonen

Strandsonen er i Norge et generelt byggeforbud i et 100-meterssone langs kysten som har som formål å sikre allemannsretten og er begrunnet av «hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg, krever dispensasjon. (Wikipedia).

Hvis du skal bygge deg en hagestue, så er du nødt til å sjekke hvilke kommunale regler som gjelder for din eiendom i din kommune. Det kan være flere restriksjoner man må ta hensyn til. Dette er viktig, for hvis du bygger uten å være helt sikker, så kan du få pålegg om å rive bygget. I Norge praktiseres prosedyrene rundt byggesøknader forskjellig, og nå med mange nye sammenslåtte kommuner, er det ikke lenger godt å vite hva som gjelder akkurat der du bor.

- Du bør derfor alltid ta en telefon til kommunen for å sjekke om du trenger å søke før du bygger hagestue, avslutter Thore Fossheim. Men for de aller fleste vil det være enklere og raskere enn man tror.

Til alle hagestuer

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden