SE HER! Hele 30% rabatt innen hagestue! Gjelder t.o.m. 6. februar. Til kampanje

Støtte


Her finner du informasjon som hjelper deg i gang med planleggingen av ny hagestue. Det er mye å tenke på og viktig at det blir slik du ønsker når sluttresultatet står klart! Vi sitter også klar til å hjelpe deg både før, under og etter ditt kjøp.

Tilbake Hagestueguiden Må du søke kommunen først? Snøsoner Hvor skal hagestuen plasseres Tomt og grunn Gulv og tak U-verdi Mål på glasstak med reisverk

Hagestueguiden


Den absolutt enkleste og fineste måten å se hvordan din hagestue kan bli!

  • Steg 1 – velg sesong
  • Steg 2 – velg modell
  • Steg 3 – velg størrelse
  • Steg 4 – velg design

Nå er det klart til å bestilles. Du er selvsagt også velkommen til å kontakte oss hvis du behøver tips og råd.

Til produktet

Må du søke kommunen først?Be om lov – kontakt kommunen.

Når tegningene er klare er det tid for å søke til kommunen. Nødvendige skjemaer finner du på kommunens hjemmeside. Anvisninger for utfylling av søknad følger vanligvis med.

Det er viktig at du kontakter kommunen der du skal sette opp hagestuen. Det kan finnes egne bestemmelser for akkurat ditt område. Bestemmelser som kanskje forenkler byggesøknaden eller innebærer strengere krav.

Skisse

En hagestue som innglasses og settes inntil eksisterende bygg krever alltid søknad. For å få godkjennelse trenger du vanligvis en situasjonsplan, nabovarsel, en plantegning og en enkel skisse på fasaden.

Kontakte alltid din kommune før du begynner skissen, det kan finnes egne bestemmelser der du bor. Dette kan kommunen svare deg på. Frittstående hagestuer som ikke er større enn 50 m² kan bygges uten søknad. Kontakt kommunen for å få informasjon om hva som gjelder i din kommune og hva som trengs i en eventuell søknad.

Disse tegningene må som oftest inngå:
-Fasadetegninger fra de retninger som hagestuen syns.
-Situasjonsplan med hagestuen tegnet inn på tomten.
-Plantegning.

Ta utgangspunkt i de hustegningene som allerede finnes og tegn inn hagestuen her.


SnøsonerSnøsoner

Våre reisverk er klassifisert med en egen snøsone, som skal indikere hvor en hagestue/vinterhage kan plasseres i Norge. Dette snøsonekartet gir en pekepinn på hvilke snøsoner som gjelder i ulike områder.

Det som er verdt å merke seg er at snøsoneklassifiseringen til våre reisverk kun gjelder dersom man legger et ordinært tak på reisverket. Dersom man derimot benytter seg av isolertak i polycarbonat fra Grønt Fokus, vil hagestuen tåle å stå i en snøsone med mye større nedbørsmengder.

Hvor skal hagestuen plasseres?


Morgensol eller solnedgang?
-Velg plassering av din hagestue.

Første steg på vei mot din nye hagestue er å velge plassering. Tenk igjennom følgende:
- Ønsker du morgensol eller kveldssol?
- Er det for varmt å plassere hagestuen vendt mot sør eller er det nettopp dette du ønsker?

Tenk over hvor mye sol og lys du ønsker å få inn i hagestuen din.

Hvordan ser tomten din ut?
Det er også viktig å tenke på hvordan tomten din ser ut. Du har kanskje trær som vil skape skygge i utestuen din, mens noen trær kanskje nettopp gir deg den beskyttelsen mot innsyn du ønsker. Se deg rundt på tomten din, både fra innsiden og utsiden.

Hustegning
Start deretter med en kopi av hustegningene dine. På de kan du skissere hvordan og hvor du vil plassere hagestuen. Hvor stor skal den være? Vårt tips er å ikke bygge for lite – en hagestue vil fort bli et av husets mest populære rom. Du ønsker kanskje å ha plass til planter, møbler, oppbevaring, barneselskap osv.

Tenk på hvordan du vil plassere hagestuen i forhold til huset ditt. Du ønsker kanskje å sette den opp i nærheten av stue eller kjøkken. Men tenk på at parallelt ikke alltid er de beste. Selv om hagestuen består av mye glass tar det også en del lys. Dessuten kan det oppleves som å miste følelsen av direkte kontakt med hagen din. Hvis hagestuens tak er ubrutt kan det også bli litt mørkt hvis noe snø legger seg på.

Et alternativ er jo også å bygge en frittstående hagestue et annet sted i hagen. Den store sjarmen med hagestuen er at det ikke finnes noen standardløsninger. Du lager selv din egen unike hagestue.

Sjekkliste:
-Hvor mye sol?
-Hvordan ser tomten din ut?
-Hustegninger?

Tomt og grunn


Hagestuen som står stabilt uansett

En bra grunn er en av de viktigste forutsetningene for at din nye hagestue skal bli så bra som du ønsker. Det finnes en rekke alternativ når det gjelder grunn til hagestue. De vanligste er:

1. Bjelkelaget festes i nedstøpte stolpesko.
2. Bjelkelag på støpt ringmur.
3. Støpt betongplatting.Hvilket alternativ du velger henger sammen med hvordan den ferdige hagestuen skal se ut og hvordan den skal brukes. Til et enkelt sommerrom kan det være tilstrekkelig med bjelkelag på stolpesko. Skal du lage en vinterhages vil kanskje en  betongplate fungere best. Alle disse grunnene kan isoleres på ulike måter. Fuktsperren mot bakken er alltid viktig for å hindre kondensproblemer, spesielt på våren når varmen endelig kommer.

En annen faktor som påvirker valget er hvor høyt det ferdige gulvet skal ligge. Skal det være i bakkehøyde? Forhøyet? I så fall hvor mye? Her må tomtens og husets utseende avgjøre.
Tenk på at om du velger stolpesko eller ringmur må du grave ned til frostfri dybde. Velger du støpt betongplatting finnes det ferdige system for isolerte grunner. Se våre grunnpakker (som også er klargjort for vår gulvvarme), her.

Tenk også på at grunnen må være både stabil og rett. En bra grunn er nødvendig for at dine skyvepartier skal gli like lett i mange år fremover. Det er også en forutsetning for at ditt videre arbeid med hagestuen skal kunne fungere optimalt.
Et bra fundament er altså veldig viktig - vær nøyaktig!

En vinterhage med støpt betongplatting og gulvvarme er et mer avansert prosjekt. Ta stilling til hvilke kunnskaper du har selv og hva du trenger profesjonell hjelp til.

Ved støping av grunn:

1. Grav opp grunnen
Tenk på at du må grave ned til frostfri dybde.

2. Fyll opp
Legg en fiberduk og fyll deretter opp med drenerende material (singel/grov grus eller lignende)

3. Betongplatting
Du kan lage en platting på flere måter. Den kan for eksempel mures med blokker. Disse må pusses etter muring for å få en fin overflate. Du kan også lage en platting i tre.

4. Armeringsjern

Plassere ut armeringsjernet. Vær nøye med plasseringen. Vannbåren gulvvarme og visse typer elektrisk gulvvarme skal monteres nå. Tenk på at ved bruk av gulvvarme anbefales 200 mm bunnisolering.

5. Støping
Du kan velge å bestille ferdigblandet betong (anbefales), eller blande selv. Jevne ut betongen. La dekket herde noen dager. Skal du legge et innegulv må du vente minst 3 måneder for at det ikke skal være for mye fuktighet i betongen. Ikke vær bekymret hvis du får kondens på glasspartiene den første tiden, det skyldes den lille fuktigheten i betongen. Dette er helt normalt og skal gå over av seg selv etter hvert.

Gulv og tak


Hardt eller mykt – gulvet i din hagestue gir rommet karakter.

Få elementer påvirker inntrykket så mye som gulvet i en hagestue.
Fliser med gulvvarme eller enkelt tregulv gir rommet helt ulik karakter og ulik funksjon.

Valget av gulv i din hagestue må gjøres på et tidlig stadium ettersom det påvirker hvordan grunnen bygges.
Tenk på å velge et material som passer i din hagestue. Det må tåle store temperaturforskjeller og ulike nivåer av luftfuktighet.

I enklere hagestuer er en form for tregulv det mest vanlige. Foruten trykkimpregnert trevirke finnes det både varmebehandlet tre og ulike eksklusive treslag som fungerer for utendørs bruk. Her finnes mange varianter for deg som vil gi rommet en spesiell karakter.

Hvis hagestuen skal brukes som vinterhage, kan fliser med gulvvarme være et godt alternativ.
Tenk i så fall på at grunnen må isoleres. Pass også på at flisene er beregnet til å monteres i en hagestue.

Hvis du har en støpt betongplatting kan gulvet bestå av slipt betong. Enten i original utseende eller malt med ønsket farge. Om du skal ha en vinterhage pleier fliselagt gulv  med gulvvarme å være et godt valg. Tenk i så fall på at grunnen må isoleres.
Sørg for å velge fliser som tåler ”å stå ute”.

Vindbeskyttelse eller helårsbruk – hva skal taket på din hagestue tåle?

Våre isolertak er ekstremt solide og dessuten veldig lette og håndtere og bearbeide. De gir en god isolasjon kombinert med et behagelig innslipp av lys. Det finnes 4 tykkelser å velge i. Du velger dimensjon etter hvor store deler av året du ønsker å bruke din hagestue.

  • For sommerhalvåret – 10 mm med U-verdi 2,4, 5-sjikt med 7 mm kanalbredde.
  • Forleng sommeren – 16 mm med U-verdi 1,7, 7 sjikt med 12 mm kanalbredde.
  • Vår og høst - 32 mm med U-verdi 1,0, 10-sjikt med 16 mm kanalbredde.
  • Vinterhage – 50 mm med U-verdi 0,8, 10-sjikt med 16 mm kanalbredde.

 

Hvis du velger 16 mm Comfort eller 32 mm Comfort, får ditt isolertak en IR-beskyttelse som reflekterer bort opp til 30% av varmeinnstrålingen. Velg Comfort hvis du ønsker å stenge ute varmen men slippe inn det herlige lyset.

U-verdi


Varmetapet angis med en U-verdi. U-verdien er et mål på hvor bra isoleringen er. Jo lavere U-verdi, desto bedre isolering!

Mål på glasstak med reisverk
Ange postnummer för att få riktade erbjudanden